Ağustos, 2011 için arşivler

Türkçe tarih yapıcı

Tarihleri 18 Ağustos 2011 tarzında yazdırabilmek için..

$format değişkeninin default değeri 18 Ağustos 2011, 22.45 şeklinde bir çıktı verecektir. strftime fonksiyonunun dokümantasyonunu okuyun, verebileceğiniz farklı değişkenleri görün.

$return da sonucu ekrana mı bassın, değer olarak dönsün mü hedesi.

$timestamp olarak sadece Unix timestamp değil, herhangi bir tarih stringi girebilirsiniz –strtotime’ın parse edebileceği gibi olması yeterli.

function TRTarih($timestamp, $format = "%d %B %Y, %H.%M", $return = false) {
  // v2;
  if (!is_numeric($timestamp))
    $timestamp = strtotime($timestamp);

  if ($return)
    return iconv("ISO-8859-9", "UTF-8", strftime($format, $timestamp));
  else
    echo iconv("ISO-8859-9", "UTF-8", strftime($format, $timestamp));
}

Klasör / dosya ağacı alıcı

PHP’de bir klasörün içindeki dosya/klasörleri bir diziye almak için..

Klasör ve dosya istinaları tanımlanabilir. Recursive fonksiyondur.


function getDirectoryTree($klasor, $istisnaKlasor = array(".", ".."), $istisnaDosya = array('Thumbs.db')) {
  $dirs = array_diff(scandir($klasor), $istisnaKlasor);
  $dir_array = array();
  foreach ($dirs as $d) {
		$filtereD = iconv('ISO-8859-9', 'UTF-8', $d);
    if (is_dir($klasor . '/' . $d)) {
      $dir_array[$filtereD] = getDirectoryTree($klasor . '/' . $d);
    } else {
      if (!in_array($filtereD, $istisnaDosya))
        $dir_array[] = $filtereD;
    }
  }
  return $dir_array;
}