PHP’de bir klasörün içindeki dosya/klasörleri bir diziye almak için..

Klasör ve dosya istinaları tanımlanabilir. Recursive fonksiyondur.


function getDirectoryTree($klasor, $istisnaKlasor = array(".", ".."), $istisnaDosya = array('Thumbs.db')) {
  $dirs = array_diff(scandir($klasor), $istisnaKlasor);
  $dir_array = array();
  foreach ($dirs as $d) {
		$filtereD = iconv('ISO-8859-9', 'UTF-8', $d);
    if (is_dir($klasor . '/' . $d)) {
      $dir_array[$filtereD] = getDirectoryTree($klasor . '/' . $d);
    } else {
      if (!in_array($filtereD, $istisnaDosya))
        $dir_array[] = $filtereD;
    }
  }
  return $dir_array;
}