Tarihleri 18 Ağustos 2011 tarzında yazdırabilmek için..

$format değişkeninin default değeri 18 Ağustos 2011, 22.45 şeklinde bir çıktı verecektir. strftime fonksiyonunun dokümantasyonunu okuyun, verebileceğiniz farklı değişkenleri görün.

$return da sonucu ekrana mı bassın, değer olarak dönsün mü hedesi.

$timestamp olarak sadece Unix timestamp değil, herhangi bir tarih stringi girebilirsiniz –strtotime’ın parse edebileceği gibi olması yeterli.

function TRTarih($timestamp, $format = "%d %B %Y, %H.%M", $return = false) {
  // v2;
  if (!is_numeric($timestamp))
    $timestamp = strtotime($timestamp);

  if ($return)
    return iconv("ISO-8859-9", "UTF-8", strftime($format, $timestamp));
  else
    echo iconv("ISO-8859-9", "UTF-8", strftime($format, $timestamp));
}