+

=

Haydin halaya..

Blackmore’s Night versiyonunun anonim bir Rus şarkısı(türküsü?)nden esinlendiği söyleniyor. Tüp’te bulabildiğim: