Türkçe tarih yapıcı

Tarihleri 18 Ağustos 2011 tarzında yazdırabilmek için..

$format değişkeninin default değeri 18 Ağustos 2011, 22.45 şeklinde bir çıktı verecektir. strftime fonksiyonunun dokümantasyonunu okuyun, verebileceğiniz farklı değişkenleri görün.

$return da sonucu ekrana mı bassın, değer olarak dönsün mü hedesi.

$timestamp olarak sadece Unix timestamp değil, herhangi bir tarih stringi girebilirsiniz –strtotime’ın parse edebileceği gibi olması yeterli.

function TRTarih($timestamp, $format = "%d %B %Y, %H.%M", $return = false) {
  // v2;
  if (!is_numeric($timestamp))
    $timestamp = strtotime($timestamp);

  if ($return)
    return iconv("ISO-8859-9", "UTF-8", strftime($format, $timestamp));
  else
    echo iconv("ISO-8859-9", "UTF-8", strftime($format, $timestamp));
}

Klasör / dosya ağacı alıcı

PHP’de bir klasörün içindeki dosya/klasörleri bir diziye almak için..

Klasör ve dosya istinaları tanımlanabilir. Recursive fonksiyondur.


function getDirectoryTree($klasor, $istisnaKlasor = array(".", ".."), $istisnaDosya = array('Thumbs.db')) {
  $dirs = array_diff(scandir($klasor), $istisnaKlasor);
  $dir_array = array();
  foreach ($dirs as $d) {
		$filtereD = iconv('ISO-8859-9', 'UTF-8', $d);
    if (is_dir($klasor . '/' . $d)) {
      $dir_array[$filtereD] = getDirectoryTree($klasor . '/' . $d);
    } else {
      if (!in_array($filtereD, $istisnaDosya))
        $dir_array[] = $filtereD;
    }
  }
  return $dir_array;
}

Taşınabilir 5V besleme / şarj aparatı

Başta telefonum olmak üzere bilimum 5V ile şarj olan “gadget”ımı yoldayken de şarjlı tutabilmek ve taşınabilir 5V 5A bir besleme yapabilmek adına National’ın LM22678 “5A SIMPLE SWITCHER®, Step-Down Voltage Regulator” entegresini kullanarak bir uygulama yaptım.

İçerİde kopuyoruz >

BTK’dan inciler

Yönelim olarak beklendik bir hareket olsa da, içerik olarak –kelime seçimleri (çükpenis?) ve hatalı kelimeler (esbian?!)–  gerçek değil gibi duruyor. Umarım yine birileri “erbezi” geçmeye çalışıyordur..

Listenin devamı burada

http://www.scribd.com/doc/54058208/BTK-Teblig