ğüşiöçı => gusioci’ye çeviren PHP kodu.

function normalize($str) {
    $str = iconv('UTF-8', 'US-ASCII//TRANSLIT', $str);
	return str_replace(array('"', "\\"), '', $str);
}

Sunucunuzdaki localization ayarlarından dolayı Türkçe karakterlerde arıza görürseniz, ameleliği yapılmış kod da şuracıkta.. Kimse vermez bu hizmeti..

function romanize($str) {
	// Türkçeleri biz halledelim.
	$bunu 		= array('ğ', 'ü', 'ş', 'ö', 'ç', 'Ğ', 'Ü', 'Ş', 'İ', 'Ö', 'Ç');
	$bununla 	= array('g', 'u', 's', 'o', 'c', 'G', 'U', 'S', 'I', 'O', 'C');
	$str = str_replace($bunu, $bununla, $str);
	return iconv('UTF-8', 'US-ASCII//TRANSLIT', $str);
}